Realizovani projekti

BSC ŠTRPCE PROJEKTI 2015.

Naziv projekta: "Razvoj omladinskog preduzetništva"

Ciljna grupa: Postojeći i potencijalni preduzetnici, novoosnovane firme, manjine, žene i omladina

Donator: Spark, Helvetas i Ministarstvo Inostranih Poslova Holandije

Partneri: D&G Solutions


Naziv projekta: "Regionalni Sajam Gastronomije"

Ciljna grupa: Pružaoci turističkih usluga sa Kosova, FYROM i Albanije, restorani, moteli itd.

Donator: Stalna Radna Grupa za Regionalni Ruralni Razvoj (SWG)

Partneri: Opština  Štrpce

 

Naziv projekta: "Unapredjenje saradnje i prodaje izmedju zajednica"

Ciljna grupa: Lokalni poljoprivredni proizvodjači i udruženja proizvodjača

Donator: USAID (Program Unapredimo Kosovo Zajedno)

Partneri: Nema

 

BSC STRPCE PROJEKTI 2014.

Naziv projekta: "Razvoj omladinskog preduzetništva"

Ciljna Grupa Postojeći i potencijalni preduzetnici, novoosnovane firme, manjine, žene i omladina

Donator: Spark i Ministarstvo Inostranih Poslova Holandije

Partneri: D&G Solutions

 

Naziv projekta: "Regionalni Sajam Preduzetništva"

Ciljna grupa: Postojeći i potencijalni preduzetnici, novoosnovane firme, manjine, žene i omladina

Donator: Stalna Radna Grupa za Regionalni Ruralni Razvoj (SWG), Spark i Ministarstvo Inostranih Poslova Holandije

Partneri: Opština  Štrpce

 

Naziv projekta: "Unapredjenje turizma" (2014/2015)

Ciljna grupa: Lokalni akteri, pružaoci turističkih usluga u opštinama  Strpce/Klokot/Partes

Donator: Kosovsko Ministarstvo za Zajednice i Povratak

Partneri: Nema

 

BSC STRPCE PROJEKTI 2013.

Naziv projekta: "Razvoj omladinskog preduzetništva"

Ciljna Grupa Postojeći i potencijalni preduzetnici, novoosnovane firme, manjine, žene i omladina

Donator: Spark i Ministarstvo Inostranih Poslova Holandije

Partneri: D&G Solutions

 

Naziv projekta: "Edukacija u cilju ekonomskog razvoja"

Ciljna grupa: Preduzetnici i stanovnici opštine Klokot

Donator: Kosovsko Ministarstvo za Zajednice i Povratak

Partneri: Nema

 

Naziv projekta: "Regionalni Kuvar"

Ciljna Grupa: Pružaoci usluga u turističkom sektoru, turisti i stanovnici Istočnog Kosova

Donator: Agencija za Regionalni Razvoj – Istok i GIZ

Partneri: Nema