GARË PËR PLANIN MË TË MIRË TË BIZNESIT 2014

E mërkurë, 14 Maj 2014 11:17

Qendra për përkrahje të biznesit ( BSC – Shtërpcë), në bashkëpunim me D&G Solutions ( Mitrovicë)

Organizon:

GARË PËR PLANIN MË TË MIRË TË BIZNESIT 2014

Me titullin :

„TA PËRKRAHIM MË TË MIRËN“

 

Nëse keni ide biznesi dhe dëshironita filloni apo ta zhvilloni biznesin vetanak, e tëra që nevoitet të bëni është që idenë tuaj të biznesit ta zhvilloni në plan biznesi dhe të konkurroni në garën tonë.

Planet më të mira të biznesit mund të aplikojnë për kredi stimuluese në vlerë maksimale deri në:

10.000 euro.

Me krenari e themi se me këto kredi vitin e kaluar i kemi përkrahur 16 biznese dhe është kënaqësi që do të kemi rast që edhe këtë vit të vazhdojm me këtë formë prëkrahjeje.

Konkursi do të jetë i hapur prej 15. Maj deri më 15. Qershor 2014.

Të drejtë pjesëmarrje në garë kanë banorët e komunës së Shtërpcës, Parteshit dhe Kllokotit.

Të gjitha informacionet shtesë mund t’i merrni në ueb faqën: www.bsc-red.org, apo personalisht në lokacionin në vijim:

Qendra për përkrahjen e biznesit  - Shtërpcë

Ndërtesa e komunës, kati i parë, zyra nr. 13

Tel: 045/540-024; 045/363-348; 045/675-741

FORMA BP