Zhvillimi i ndërmarrësisë rinore – MFS2

Qendra për përkrahjen e biznesit ( BSC – Shtërpcë), në bashkëpunim me D&G Solution ( Mitrovicë), në kuadër të projektit:

’’ Zhvillimi i ndërmarrësisë rinore – MFS2”,

I cili është përkrahur dhe financuar nga ana e SPARK-ut dhe Ministrisë së Punëve të Jashtë të Holandës,

Organizojnë Info – sesionin, gjegjësisht prëzantimin publik të projektit me orarit në vijim:

 

-         Për banorët e komunës së Kllokotit, 05.03.2014, në hapësirat e Radio Kllokotit me fillim në ora 11:00 h;

-         Për banorët e komunës së Shtërpcës, 06.03.2014, në sallën e komunës së Shtërpcës me fillim në ora 11:00 h;

-         Për banorët e komunës së Parteshit, 07.03.2014, në sallën e komunës së parteshit me fillim në ora 11:00 h;

I ftojmë të gjithë banorët e komunave të cekura që të marrin pjesë dhe të njoftohen më synimin dhe qëllimet e këtij projekti.

Të gjitha informacionet shtesë mund t’i merni në ueb faqën:

www.bsc-red.org, apo personalisht në lokacionin në vijim:

Qendra për përkrahjen e biznesit në Shtërpcë,

Ndërtesa e komunës, kati i parë, zyra nr. 13

Tel: 045/540-024, 045/363-348